SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA

Az alábbi információk sajnos már nem érvényesek!

Intézményünk akkreditált felnőttképző intézmény így  képzéseinket a szakképzési hozzájárulás terhére el lehet számolni!  Szakképzési hozzájárulással kapcsolatos  dokumentációt  biztosítjuk.

Kérjen részletes tájékoztatást!

Cégeknek, intézményeknek, csoportoknak egyedi feltételek mellett is szervezünk tanfolyamokat.

→ Tovább a kihelyezett képzésekhez!

 
A szakképzési hozzájárulás mértéke:
 
A szakképzési hozzájárulás kifizetett éves bruttó munkabér 1,5%-a. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a fizetendő járulék meghatározott százalékát a munkáltató  saját munkavállalói képzésére fordítsa.
 
A hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulásának
-     mikro- és kisvállalkozások esetében legfeljebb 60%-át
-     egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetében legfeljebb 33%-át
fordíthatja munkavállalói képzésére.
 
A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása
a)       általános képzés estén az elszámolható költségek 60%-a;
b)      speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.
 
Általános képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. A képzés akkor tekintendő „általánosnak”, ha például:
a)       különböző független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá, vagy
a)       valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, amely számára egy tagállam vagy a Közösség biztosította a szükséges hatáskört, azt elismeri, hitelesíti vagy jóváhagyja.
 
Speciális képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más munkaterületeken.
 
A támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:
a)       10 százalékponttal a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés,
b)       10 százalékponttal középvállalkozás, és 20 százalékponttal mikro- vagy kisvállalkozás
                esetén.
  
   
Egyéb feltételek: 
  • A képzés nem távoktatási formában történik
  • A képzés minimálisan 20 óra
  • A képzésről a hozzájárulásra kötelezett az 5. §-ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette. (15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet, 3. §)
  
Szükséges szerződések:
 
  • A Dialógusház  Kft. és a Megbízó (munkáltató) szolgáltatási szerződést köt egymással
  • A Dialógusház  Kft. és a résztvevő felnőttképzési szerződést köt
  • A Munkáltató és a Munkavállaló tanulmányi szerződést vagy munkáltatói kötelezést köt egymással.
Szükséges dokumentumok:
 
1.  Intézményünk adja át a hozzájárulásra kötelezettnek:
 
a)       a külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítvány,
b)       a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 4. §-ában meghatározott értesítés, illetve igazolás,
c)        a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával megkötött felnőttképzési szerződés,
d)       OKJ-ban nem szereplő, valamint nem akkreditált program alapján folytatott képzés esetén - az Fktv. 16. § (2) bekezdése szerinti - képzési program,
e)       akkreditált képzés estén a program-akkreditációs tanúsítvány
                cégszerűen hitelesített másolatát.
 
2. A Munkáltató az alábbi dokumentumokat adja át a képzés megkezdésének tárgyévét követő év második hónap 25. napjáig a székhelye szerint illetékes Regionális Munkaügyi Központ részére:
 
    • Bejelentő lap (1. számú melléklet a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez)
    • Adatlap a képzésre vonatkozóan (1. számú melléklet a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelethez)
3. Az következő dokumentumokat köteles megőrizni:
 
a)       a képző intézmény külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata,
b)       a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 4. §-ában meghatározott értesítés/igazolás cégszerűen hitelesített másolata,
c)        felnőttképzési szerződés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata,
d)       tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,
e)       az Fktv. 16. § (2) bekezdése szerinti képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzési program alapján valósul meg,
f)        akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott program-akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata,
g)       önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása vagy munkaszerződése,
h)       szolgáltatási szerződés,
i)         szolgáltatási szerződés alapján képzésenként kiállított számla,
j)         elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként, az 5. számú mellékletben meghatározott, külső képzés esetén elszámolható költségekről.
 
  

Powered by NetOffice