Az új ECDL vizsgarendszer

Tudnivalók az ECDL automatikus vizsgákról

2021. január 01-jétől csak automatikus vizsgára lesz lehetőség a Sophia vizsgarendszerben, kivéve a meghatározott modulokból.

Az automatikus vizsga során a vizsgázók egy feladatbankból generált feladatsort oldanak meg, és a megoldásokat a program értékeli automatikusan.

 

Általános információk

•Megszűnik a vizsgakártya, helyét a regisztráció veszi át.

•A vizsgakártya vásárlás helyett ún. regisztrációs díjat kell fizetni.

•Ez a regisztráció nem 3 vagy 4 évig érvényes, mint korábban a vizsgakártya volt, hanem a vizsgákat bármeddig le lehet tenni.

•A korábban már regisztrált vizsgázók regisztrációs ideje korlátlanra változik.

•Lehetőség lesz idegen nyelven vizsgázni.

 

ECDL vizsgamodulok a Sophia vizsgarendszerben

Az alábbi modulokból lehet automatikus vizsgát tenni:

•Számítógépes alapismeretek,

•Online alapismeretek,

•Szövegszerkesztés,

•Táblázatkezelés,

•Adatbázis-kezelés,

•Prezentáció,

•IT biztonság.


A következő modulokból továbbra is a megszokottak szerint manuális vizsgát lehet tenni:

•Képszerkesztés,

•Webszerkesztés,

•IKT pedagógusoknak,

•Elektronikus aláírás és hitelesség,

•Közösségi média,

•Advanced modulok.

 

Kettő modulból kell kötelezően vizsgázni:

•Számítógépes alapismeretek és

•Online alapismeretek.

A többi modul szabadon választható.

 

Vizsgafeladatok

•Véletlenszerűen generált vizsgafeladatokat kell megoldaniuk a vizsgázóknak.

•A feladatokat a vizsgázók nem a vizsgapéldatárból kapják, így az új vizsgafeladatok nem nyilvánosak.

•A vizsgafeladatok elméleti és gyakorlati részből állnak. A vizsgán feladatsorokat kell megoldani. Egy feladatsor 28-32 részfeladatból áll.

•A példák nem épülnek egymásra, ha egyben hibázik a vizsgázó, az nincs hatással a következő feladatra.

•A vizsga során a feladatok, leírások magyar nyelvűek, a munkafájlok idegen nyelvűek. A feladatok megoldásához nem szükséges nyelvtudás.

 

A vizsga menete

•Az ECDL vizsgák időtartama 45 perc.

•A feladatokat a vizsgázó tetszőleges sorrendben oldhatja meg, a kihagyott feladatok a többi kérdés megválaszolása után sorban újra betöltődnek és lehetőség van megválaszolni azokat.

Az adott részfeladat megoldását akkor tekinti a program véglegesnek, ha a vizsgázó megnyomta a „Válasz érvényesítése” gombot. Ezután az adott részfeladat már nem módosítható.

•45 perc elteltével a program automatikusan lezárja és kiértékeli a vizsgát.

 

A vizsgafeladatok értékelése

•A program automatikusan generálja a vizsgaértékelő-lapot, részletezve az elért eredményt.

•Ha egy vizsga technikai problémák miatt meghiúsul, újraindítható, és ott folytatható, ahol abbamaradt. Ez a technikai probléma elhárulása utána azonnal is megtehető, vagy azt következő napokban.

•Ha a vizsga során az internetkapcsolat megszakad, az nem befolyásolja a vizsgaeredményt.

 

Vizsgázói fiók

•A vizsgázók saját vizsgázói fiókkal rendelkeznek.

•A 4, illetve a 7 modul teljesítése után a magyar és az angol nyelvű bizonyítvány automatikusan generálódik, melyek a vizsgázói fiókból lesznek letölthető

 

ECDL bizonyítványok

A vizsgázó a modulvizsgák letétele után, amennyiben négy vagy hét modult sikeresen teljesített, nemzetközileg elismert és elektronikusan hitelesített ECDL bizonyítványt kap elektronikus formátumban. A négy és a hétmodulos bizonyítvány megszerzéshez is két kötelező modulból kell vizsgát tenni, a többi modul pedig szabadon választható.

Keményfedeles bizonyítvány kiváltása

A vizsgázó külön igényelhet papír alapú, keményfedeles bizonyítványt. Az NJSZT ECDL Irodája a papír formájú bizonyítványt elkészíti, és a vizsgázónak az adminisztrációs rendszerben megadott lakcímére postázza.
A keményfedeles bizonyítvány kiállítása (postaköltséggel együtt): 5000 Ft.

Keményfedeles bizonyítvány megrendelése

JELENTKEZÉSI LAP ECDL VIZSGÁRA

 

 

 

 


 

 


Powered by NetOffice